எங்களை பற்றி

திறந்த அணுகல் இதழ்கள் ஒரு நம்பகமான தளத்தை உருவாக்குவதற்கான நோக்கத்துடன் நிறுவப்பட்டது மற்றும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பல்வேறு துறைகளில் சமீபத்திய புதுப்பிப்புகளை விரைவாகப் பரப்புவதற்கு அறிவியல் இலக்கியங்களுக்கு தடையற்ற அணுகலை வழங்குகிறது. வாசகர்கள் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் அணுகலாம் மற்றும் தொடர்புடைய தலைப்புகளில் தங்கள் அறிவியல் புரிதலை வளப்படுத்துவதற்கான வசதியைப் பெறலாம்.

பல்வேறு துறைகளின் ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள், ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் தங்கள் நாவல் பங்களிப்புகளை அசல் கையெழுத்துப் பிரதிகளாக சமர்ப்பிக்க அழைக்கப்படுகிறார்கள், அவை வெளியீட்டிற்கு அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு முன் தர சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும். திறந்த அணுகல் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி பல்வேறு சமூக ஊடகங்கள் மூலம் உலகளாவிய இணையம் முழுவதும் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகளை வெளியீட்டாளர் விளம்பரப்படுத்துவார்.

அறிவியல் தகவல், ஆதாரங்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதலுக்கான நம்பகமான ஆதாரம், அறிவியல் சமூகத்தின் காலத்தின் தேவையாக உள்ளது, இது வெளியீட்டுத் துறையால் நிறைவேற்றப்படுகிறது. திறந்த அணுகல் வெளியீட்டு மாதிரியானது ஒரு படி மேலே செல்லும் அத்தகைய தேவையைத் தணிக்கிறது.

மிகவும் நம்பகமான அறிவியல் பூர்வமான தகவல்களை வழங்கும் ஒரே நோக்கத்துடன் இந்த தளம் சமீபத்திய தர்க்கரீதியான அறிவியல் முயற்சிகளை ஆதரிக்க தொடங்கப்பட்டது. திறந்த அணுகல் இதழ்களின் குறிக்கோள், மிகவும் வெளிப்படைத்தன்மையைப் பராமரிப்பதன் மூலமும், ஏற்கனவே வகுக்கப்பட்ட சர்வதேச வெளியீட்டுத் தரத்தைப் பின்பற்றுவதன் மூலமும் குறைபாடற்ற, பாரபட்சமற்ற ஆராய்ச்சித் தகவல் மற்றும் தரவை மேம்படுத்துவதாகும்.