கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் தடுப்பூசிகள் ஆராய்ச்சியின் தொகைகள் நர்சிங் மற்றும் பராமரிப்பு காப்பகங்கள், மருத்துவ பரிசோதனைகள், மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள் தொடர்பான அனைத்து கட்டங்களுக்கும் சமர்ப்பிப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறது. தனிநபரின் ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் சமர்ப்பிக்கலாம் ஆனால் அது மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் தடுப்பூசிகள் ஆராய்ச்சியின் வருடங்களின் கீழ் வர வேண்டும்.

மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் தடுப்பூசிகள் ஆராய்ச்சியின் வருடங்கள் பெரும்பாலும் நல்ல மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் தடுப்பூசிகள் ஆராய்ச்சியின் காலங்கள் (GCP), Evidence-based Practices, Clinical Research and GCP, Human Research Ethic, Quality assurance journal ஆகியவை நடைமுறையில் மாறும் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் ஆராய்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நவீன மருந்துகள் மற்றும் மருந்துகளின் தாக்கங்கள். மேலும், இது நிபுணர்களுக்கான கூடுதல் மையப்படுத்தப்பட்ட கட்டுரைகளை வெளியிடுகிறது, அவை மருந்துகளில் குறுக்குவழி தலைப்புகள் மற்றும் அறிவு களக் குழு அணுகுமுறைகள் மற்றும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கொமொர்பிட் நிலைமைகளின் மேலாண்மை ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்துகின்றன. மேற்கூறிய தொடர்புடைய தலைப்புகள் தொடர்பான அசல் ஆய்வுக் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், சிறு வர்ணனைகள், வழக்கு அறிக்கை போன்ற அனைத்து வகை கட்டுரைகளும் இந்த இதழில் வெளியிடப்படுகின்றன.

ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு அமைப்பில் கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம் அல்லது manuscript@openaccessjournals.com க்கு மின்னஞ்சல் இணைப்பாக  அனுப்பலாம்.


குறியிடப்பட்டது

  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ICMJE

flyer