கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

மருத்துவ ஆய்வு , மருத்துவ தலையீடுகள், நோயறிதல் முன்னேற்றங்கள் மற்றும் புதுமையான மருத்துவ நடைமுறைகளை உள்ளடக்கிய கையெழுத்துப் பிரதிகளை பரிசீலிக்கும். மருத்துவப் பரிசோதனைகள், நோயறிதல் நடைமுறைகள் மற்றும் மருத்துவப் பயிற்சியின் அனைத்து நீரோட்டங்களிலும் மருத்துவ முன்னேற்றங்கள் ஆகியவற்றை ஜர்னல் தெரிவிக்கிறது. மருத்துவ ஆய்வு ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பித்தல், மதிப்பாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகளை தரம் மற்றும் விரைவான மறுஆய்வு செயலாக்கத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.

எடிட்டோரியல் டிராக்கிங் சிஸ்டம் என்பது ஒரு ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் மறுஆய்வு அமைப்பாகும், இதில் ஆசிரியர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம் மற்றும் அவற்றின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கலாம். மதிப்பாய்வாளர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தங்கள் கருத்துக்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். எடிட்டர்கள் முழு சமர்ப்பிப்பு/மதிப்பாய்வு/திருத்தம்/வெளியீடு செயல்முறையை நிர்வகிக்கலாம். வெளியீட்டிற்காகக் காத்திருக்கும் பைப்லைனில் என்ன கையெழுத்துப் பிரதிகள் உள்ளன என்பதை வெளியீட்டாளர்கள் பார்க்கலாம். குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் நிகழும்போது சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு மின்னஞ்சல் தானாகவே அனுப்பப்படும்.

ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு அமைப்பு மூலம் தலையங்க அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் இணைப்பாக கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்  அல்லது பின்வரும் மின்னஞ்சல் ஐடியின் எறும்பில் தலையங்க அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் இணைப்பாகவும் சமர்ப்பிக்கவும்:  publicer@openaccessjournals.com


குறியிடப்பட்டது

  • பப்ளான்கள்
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • யூரோ பப்
  • ICMJE

flyer