நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷனல் நெப்ராலாஜி ஒரு சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழாகும், இது சிறுநீரகவியல் ஆய்வுகளில் இருந்து கட்டுரைகளை வெளியிடுகிறது, இது தற்போதைய ஆராய்ச்சி சூழ்நிலைகளுக்கு பொருத்தமானது. நெப்ராலஜி துறையில் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் சிறுநீரகவியல் ஆய்வுகள் தொடர்பான அசல் ஆவணங்கள், மதிப்புரைகள் மற்றும் பிற கட்டுரைகளை ஜர்னல் வெளியிடுகிறது.


குறியிடப்பட்டது

  • பப்ளான்கள்
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ICMJE

flyer